NHG-geaccrediteerde huisartsenpraktijk – Huisartsenpraktijk Dodewaard – Dodewaard

NHG-geaccrediteerde huisartsenpraktijk

Wij willen verantwoorde zorg leveren en hechten aan kwaliteit. Wij zijn daarom NHG gecertificeerd. NHG-Praktijkaccreditering is het kwaliteitskeurmerk voor reguliere huisartsenzorg. Het is een methode voor het systematisch verbeteren in de huisartsenpraktijk. Eén keer per drie jaar is er in het kader van deze accreditering een audit door een onafhankelijke, professioneel opgeleide, auditeur. Deze bezoekt de praktijk gedurende 1 dag en gaat alle processen na in de praktijk. Voorafgaand aan zijn bezoek leest hij onze verbeterplannen, protocollen, beleidsplan en jaarverslag. Vervolgens stuurt hij ons een rapport waarin wij beoordeeld worden en ook geeft hij aanbevelingen voor verbeteringen in de praktijk.
Naast de reguliere zorg maken wij echo’s en geven we reizigersadvies- en vaccinatie. De artsen die dat doen zijn hiervoor speciaal opgeleid en staan geregistreerd in het register voor huisartsen met bijzondere bekwaamheden.