Praktijkfolder – Huisartsenpraktijk Dodewaard – Dodewaard

Praktijkfolder

Steegakker 17
6669 CZ Dodewaard
www.huisartsenpraktijkdodewaard.nl

Telefoon

Overdag: 0488-411213 (ook bij spoed)
Buiten kantooruren: 085-580 1100 (Spoedpost Tiel)
Bij een levensbedreigende situatie: 112

Telefoon

Bereikbaarheid via een keuzemenu. Op werkdagen van 8.00-17.00 uur: 0488-411213
Voor spoedgevallen op werkdagen: 0488-411213, keuzemenu 1.

Voor inspreken van de receptenlijn: 0488-411213, keuzemenu 2.

Spreekuren

Spreekuur voor zowel huisarts, POH als assistente is op afspraak. U belt hiervoor met de assistente.

Per afspraak wordt 15 minuten gereserveerd. Heeft u meer tijd nodig, dan kunt u een afspraak van 20 minuten maken.

Avond/nacht/weekend

Voor spoedeisende huisartsenhulp in avond, nacht en weekend kunt u terecht bij Spoedpost Huisartsen Gelders Rivierenland in het ziekenhuis Rivierenland in Tiel (ingang SEH). Dit kan alleen na telefonisch contact met de huisartsenpost op 085-580 1100.
In levensbedreigende situaties belt u: 112.

Huisbezoeken

Huisbezoeken dienen voor 10.30 uur te worden aangevraagd. Wilt u de reden van het huisbezoek doorgeven aan de assistente? Zij kan beoordelen of en wanneer de huisarts bij u langskomt. Het is niet vanzelfsprekend dat de huisarts u na een opname in het ziekenhuis bezoekt. Wij verzoeken u de ontslagbrief van het ziekenhuis aan de balie af te geven en kenbaar te maken of u een bezoek van de huisarts verwacht.

Verwijsbrieven

Verwijsbrieven worden meestal digitaal verstuurd naar de specialist via zorgdomein. Vaak krijgt u een brief met daarop het afspraaknummer en het zorgdomeinnummer, hiermee kunt u zelf de afspraak maken.

Huisartsen

In huisartsenpraktijk Dodewaard werken 4 vaste huisartsen. Daarnaast is onze praktijk verbonden aan de beroepsopleiding tot huisarts van de Radboud Universiteit Nijmegen. Onder begeleiding van één van onze huisartsen volgt een arts deze beroepsopleiding. De huisarts in opleiding werkt gedurende een jaar mee in de praktijk en houdt zelfstandig spreekuur.

Praktijkondersteuner somatiek

De praktijkondersteuner (POH) is een HBO opgeleide medewerker die bepaalde taken van de huisarts overneemt. Zij werkt op afspraak. De POH begeleidt patiënten met een specifieke aandoening zoals suikerziekte, hoge bloeddruk en chronische longaandoeningen. Andere taken zijn ouderenzorg en hulp bij stoppen met roken.

Praktijkondersteuner GGZ

De praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ) is een HBO opgeleide medewerker, die patiënten begeleidt met lichte tot matig ernstige geestelijke problemen.

Assistentenspreekuur

Voor het assistentenspreekuur dient u een afspraak te maken. De assistenten verrichten de volgende handelingen:

 • Longfunctietesten
 • Diabetesspreekuur
 • Bloeddruk controles
 • Hb (ijzergehalte in bloed) metingen
 • Oren uitspuiten
 • Uitstrijkje in het kader van bevolkingsonderzoek
 • Urine onderzoek
 • Venapuncties (bloedafname) voor het laboratorium van het CWZ
 • Zwachtelen (onder)benen
 • Verwijderen van hechtingen
 • Wondverzorging
 • ECG’s (hartfimpje) maken
 • Gehoortesten afnemen
 • Doppler (doorbloeding van de beenvaten meten)
 • Aanstippen wratten met stikstof (dagelijks op afspraak)

Wrattenspreekuur

Het aanstippen van wratten kan dagelijks door de assistente gedaan worden. Hiervoor moet een afspraak gemaakt worden.

Laboratoriumonderzoek

Bloedafname wordt dagelijks op afspraak tussen 8 en 10 uur afgenomen voor het laboratorium van het CWZ. Buiten deze tijden wordt door de assistenten bloed afgenomen voor Hb (ijzergehalte), glucose (suiker), bezinking en CRP (ontstekingswaarden).

Urineonderzoek gebeurt in de praktijk. De urinecontainer dient voorzien te zijn van naam en geboortedatum. Inleveren kan tot 10 uur voor het laboratorium van het CWZ. Graag de reden van onderzoek invullen op het daarvoor bestemde briefje bij de balie en de urine achterlaten in de daarvoor bestemde bak.

Medicijnen

Herhalingsrecepten kunt u op 2 manieren aanvragen:

 • Etiketten (gebundeld) deponeren in de receptenbak bij de balie van de praktijk.
 • Via de receptentelefoonlijn. Hiervoor belt u het praktijknummer en krijgt u instructies via het antwoordapparaat. U vermeldt de naam en geboortedatum van degene voor wie het recept bedoeld is, daarna de naam, de sterkte en het aantal van het medicijn.
 • Via de website het formulier voor herhaalrecepten invullen.

Medicijnen aangevraagd voor 11 uur kunnen de volgende werkdag na 14 uur afgehaald worden bij de  apotheek de Linge in Dodewaard.

Echografie

Huisartsen Hop en Rohof hebben de opleiding echografie voor huisartsen gevolgd. Op indicatie kunnen er echo’s gemaakt worden van de lever, galblaas, aorta, nieren, blaas, prostaat, baarmoeder en eierstokken. Ook worden er echo’s gemaakt van gewrichten en spieren en kunnen er echogeleide injecties verricht worden.

AED (defibrillator)

Onze praktijk beschikt over een AED. Dit apparaat wordt gebruikt ter ondersteuning van de reanimatie bij een acute hartstilstand. Het apparaat bevindt zich naast de hoofdingang van het appartementencomplex Steegakker / ingang Julianalaan (ook buiten kantooruren beschikbaar).

Klachten

Indien er zaken zijn waar u ontevreden over bent, zien wij graag dat u dat met ons bespreekt. Onze huisartsenpraktijk is aangesloten bij de Stichting Klachten Regeling Zuid-Nederland. Nadere informatie kunt u krijgen via de assistente of onze website.

Overige zorgverleners

Informatie over de overige zorgverleners binnen ons centrum kunt u vinden bij de ingang van Steegakker 14 of via hun website www.gezondheidscentrumsteegakker.nl.