Klachten – Huisartsenpraktijk Dodewaard – Dodewaard

Klachten

Wij proberen in onze praktijk zo optimaal mogelijk zorg te verlenen. Niettemin kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na contact met onze praktijk. Wij willen dit graag van u horen om dit samen te bespreken. Dit kan altijd tijdens een consult. Ook kunt u dit doen door het klachtenformulier in te vullen en in te leveren bij de assistente. De huisarts neemt uw klacht dan in behandeling. De huisarts of een andere medewerker kan u bellen als uw klacht nog niet helemaal duidelijk is. Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen een maand na aanmelding in behandeling te nemen en af te ronden.

Bent u daarna nog niet tevreden? Dan kunt u altijd een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie in onze regio (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg, SKGE), waarbij de huisartsenpraktijk is aangesloten.

Twee keer per jaar worden alle klachten tijdens ons teamoverleg met alle praktijkassistentes, praktijkondersteuners, huisartsen en huisartsen in opleiding uitgebreid besproken. Het doel hiervan is om na te gaan hoe wij klachten kunnen voorkomen en welke acties hiervoor voortaan nodig zijn. Wij maken hiervan een verslag en de uitkomsten hiervan staan vermeld in ons jaarverslag.