Apotheek – Huisartsenpraktijk Dodewaard – Dodewaard

Apotheek

De praktijk werkt met vier apotheken samen.

Apotheek de Linge in Dodewaard tel: 0488-412999

Apotheek de Linge in Opheusden tel: 0488 442544

Apotheek de Bongerd in Ochten tel: 0344 642300

Apotheek Midden Betuwe in Zetten tel: 0488 420911

Met de apothekers van de Linge en de Bongerd vindt er regelmatig een overleg plaats. Dit overleg betreft zowel patiëntgebonden zaken als ook overstijgende zaken. Tevens is er voor de kwetsbare ouderen zes keer per jaar een polyfarmacie overleg van een uur tussen de huisarts en apotheker. Voorafgaand aan dit polyfarmacie overleg, bezoekt de apotheker, op verzoek van de huisarts, de kwetsbare ouderen die vier of meer medicijnen gebruiken. De apotheker neemt het gebruik door, bespreekt de therapietrouw en de eventuele bijwerkingen. Vervolgens bespreekt de huisarts samen met de apotheker of de medicatie juist is met betrekking tot de dosering, indicatie en de huisarts geeft vervolgens een terugkoppeling aan de patiënt.

Daarnaast hebben de huisartsen in het kader van nascholing zes keer per jaar een Farmacotherapeutisch overleg van 2 uur. Dit zogenaamde FTO is samen met alle huisartsen uit de gemeenten Nederbetuwe en de gemeenten Maurik en Lienden.